Press Release

K2 atmitec vystoupí na mezinárodní konferenci Open Source v evropské veřejné správě

Rubrika Novinky, Software - Autor: Fonzan 10. února 2012

V březnu letošního roku proběhne poprvé v České republice konference pořádaná pod záštitou celoevropského projektu OSEPA (Open Source for European Public Administrations), jehož cílem je otevření diskuse o změnách, které povedou k možnosti využívání výhod open source softwaru ve veřejné správě.

 Konference poukáže na potenciál FOSS (Free/Open Source Software) v evropské veřejné správě, budou zde prezentovány výsledky průzkumů realizovaných v rámci projektu OSEPA, doporučení vzhledem k technické a ekonomické výhodnosti FOSS řešení a softwarové politiky, nejlepší případy z praxe apod.

Za společnost K2 atmitec s.r.o. přijal nabídku podělit se o své dlouholeté zkušenosti Petr Staněk, systémový specialista a odborník v oblasti Linuxu. V rámci své přednášky pohovoří na téma využití linuxového Samba serveru pro potřeby městských a obecních úřadů.

„Představíme možnosti linuxového serveru v roli doménového řadiče, centralizace správy uživatelských účtů pomocí LDAP serveru a replikování informací o uživateli na další servery v organizaci. Ukážeme grafické i textové nástroje pro správu Samby, uživatelů a LDAPu, či přidání stanice WinXP/Win7/ Win2008 do Samba domény,“ dodává Petr Staněk.

Tematicky bude konference rozdělena do tří celků – FOSS v institucích evropské veřejné správy, FOSS právní a ekonomické aspekty v kontextu EU a Spolupráce na FOSS řešeních pro spolehlivou a inovativní veřejnou správu.

Bližší informace o konferenci naleznete na osepa.kr-vysocina.cz.